Månadens foto bild 2009

samtliga bilder är klick bara för större format

januari

februari

mars

 Is staty i Kiruna 2009-02-04

Vulkanön Stromboli, 2009-03-06

MSC Poecia, Athen, 2009-03-08

april

 maj

juni

Chefrens pyramiden i Kairo, 2009-03-10

Kal och Ada vid Liseberg, 2009-04-18

Milsten, Höjentorp Skara, 2009-06-14

 juli

augusti

 september

Karl X Gustavs mur, Öland, 2009-06-24

Dannebrogen, Köpenhamn 2009-07-16

Grossglockner, 2009-09-01

  oktober

 november

  december

Hunneberg, 2009-09-18

Farfars fars Stationskrivare Petrus Paulssons grav. Kristinehamn 2009-10-27

Jul i Luleå, 2009-11-27
Samtliga bilder copyright Åke Paulsson 

 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg