Månadens foto bild 2010

samtliga bilder är klick bara för större format

januari

februari

mars

Ånimmen, 2009-12-21

Vinter sommarstuga. 2010-01-23

Furusund, 2010-02-04

april

 maj

juni

Hamburg, 2010-04-28

Luxemburg, 2010-04-24

Flodbåt på Mosel, Wasserbillig 2010-04-25

 juli

augusti

 september

Göta Kanal, Rotkilen, 2010-06-09

Ansgars korset på Birka, 2010-07-15

Motala Ström, Norrköping 2010-08-14

  oktober

 november

  december

Eifeltornet, Paris 2010-10-12

Triumfbågen, Paris 2010-10-12

Olidans kraftstation 100 år, Trollhättan 2010-10-29
Samtliga bilder copyright Åke Paulsson 

 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg