Månadens tåg bild 2011

samtliga bilder är klick bara för större format
.

januari

februari

mars

X14-X11, Göteborg 2011-01-12

X61.Triangeln, Malmö, 2011-02-01

.X5 och X40, Göteborg, 2011-02-25

april

 maj

juni

VGJ 4 i Tågsläpp, Skara, 2011-04-25

1:a majtåg på VBJ i ånimskog, 2011-05-01

SRJ 3 Dalhem, Hesselby 2011-07-03.

 juli

augusti

 september

Bron över Ångermanälven, Botniabanans anslutning till Ådalsbanan, Nyland 2011-07-20

Loket Tallås i Jädraås, 2011-07-23

Istanbul, 2011-09-18

  oktober

 november

  december

.

Yp 809, Faringe 2011-10-02

BJ:s chefsklocka, Gävle 2011-10-29

Tomten kommer med tåget,
GOD JUL

Samtliga bilder copyright Åke Paulsson 

 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg