Månadens tåg bild 2012

samtliga bilder är klick bara för större format
.

januari

februari

mars

Rc6 1323 med Tågabs tåg i Göteborg
2011-11-25

SJ X40 3326. Falköping 2012-0130

ÖTAB X12 3235. Norrköping 2012-03-04

april

 maj

juni

.Dublin. 2012-04-20

Helsingör, 2012-05-11

YBo7 1116, Bäckefors 2012-06-09

 juli

augusti

 september
.

.Y1 DVVJ, Mellerud 2012-07-11

.ÖSlJ, Mariefred 2012-07-20

Yp 914 i Lundsbrunn med motorvagnsföraren, 2012-08-19

  oktober

 november

  december
 

.B 1037 och 1085, Torneå 2012-09-16

Klicka för fler bilder

B 1083 och 1037, Göteborg 2012-10-24

Klicka för fler bilder

X61 61403, Göteborg 2012-11-28.

Samtliga bilder copyright Åke Paulsson 

 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg