Välkommen till
Tågköping Vagnboda Järnväg

 

Tågköping - Vagnboda Järnväg är ett privat ägt järnvägsföretag. Järnvägstrafik bedrivs på sträckan Tågköping - Paulsboda - Gruvberget - Vagnboda. Tågköping är en hamnstad vid västerhavet. Mitt på järnvägen ligger den mindre staden Paulsboda. Här ligger TVJ:s verkstäder, lokstation, fjärrblockeringscentral och administration. Nästa station norr ut är Gruvberget, mindre ort med järngruva. Vagnboda är järnvägsknut på stambanan till Norge.


Tågmöte en söndag eftermiddag i Paulsboda. Motorvagnståg 110 från Gruvberget
möter expresståg 21 från Tågköping. Veterantåget kommer stax att avgå från spår 1.


TVJ bedriver följande verksamhet

Järnvägstrafik Tågköping - Paulsboda - Vagnboda
- Trafik på omnibusslinjen Paulsboda - Bylunda
- Brandkåri Paulsboda och Gruvberget
- Krog och vinstuga i Ingsing


Nöjeståget klart för avgång från Gruvberget

Ingsing, nöjeskvarteren i Paulsboda

Som du förstår handlar detta om en modelljärnväg.
Men TVJ:s verksamhet representerar mina hobbys järnvägar, spårvagnar och bussar samt räddningsfordon.
Alla övriga liknelser med verkligheten är en ren tillfällighet.


 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg