Västergötlands Göteborgs Järnväg
VGJ

 Skara station ca 1902

 Skara station 1968

 Yp 931, Skara station 1968

Skara - Lundsbrunns Järnvägar
Skara Järnvägsmuseum

där sekler och järnvägar mötas


Skara - Lundsbrunns Järnvägars målsättning är,
att ge en upplevelse av en smalspårig järnvägsepok under 1940 - 50 tal,
i autentisk järnvägsmiljö kring Skara och Kinnekullebygden.

Skara-Lundsbrunns Järnvägars hemsida

 x

 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg